4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES ระดับพื้นที่ (กระบี่)

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่มีการดำเนินงาน PES ในการดำเนินงานกิจกรรมตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของบริการระบบนิเวศภายในพื้นที่หาดไร่เลย์และแหลมพระนาง จังหวัดกระบี่
2. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หาดไร่เลย์และแหลมพระนาง จังหวัดกระบี่ สู่การเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แชร์...

You may also like...