ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ บ้านตะเพินคี่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการดำเนินการครั้งนี้ มีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสาธิตการเผาวัสดุเหลือใช้ฯ ก่อนนำไปทำถ่านอัดแท่ง รวมทั้งการสาธิตการอัดถ่านแท่ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 6-7มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา