ศูนย์สิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557

nn1if (document.currentScript) {