ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง

ศูนย์สิ่งแวดล้อมตั้งอยู่  ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชั้น 1 เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700


3 thoughts on “ติดต่อศูนย์”

  1. ขอทราบราคาการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนค่ะ

  2. สอบถามราคาตรวจวิเคราะห์ คลอไรด์ในน้ำคิดตัวอย่างละเท่าไรค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.