การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์สิ่งแวดล้อมรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมี ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม และคณะทำงานให้การต้อนรับ

แชร์...

You may also like...